KANUNI OLARAK YAPILMASI ZORUNLU SIGORTALAR

KANUNI OLARAK YAPILMASI ZORUNLU SIGORTALAR

tehlikeligorsel

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.

tupgazgorsel

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlara karşı, firmanın sorumluluğunu teminat altına alır.

Likit petrol gazı depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ulaştıran LPG dağıtım firmaları, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası’na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı da yaptırmak zorundadırlar.

ozelguvenlikgorsel

Özel güvenlik hizmeti veren personelin, üçüncü şahıslara vereceği zararlar neticesinde özel güvenlik şirketine yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini karşılayan sigorta türüdür. Üçüncü şahısların kaza sonucunda yaralanması halinde tedavi masrafları, sakat kalması halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölen kişinin kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahısların beraberinde bulundukları eşyalarda meydana gelen maddi zararı da temin eder.

karayoluyolcugorsel

Şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir.Poliçede kayıtlı taşımacının, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir.

zorunlukarayolugorsel

Bu sigorta ile sigortacı motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, duraklamalarda dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması teminat altına alır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitleri Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından saptanır ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Primleri ise Sigorta Şirketleri tarafından serbestçe belirlenmektedir.

kiyitesislerigorsel

Kıyı tesisinden kaynaklı olarak, Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve ortadan kaldırılması için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, sigortalının sorumlu olacağı zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

tibbikotugorsel

Serbest, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleki faaliyeti ifa ederken; sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak kendisine yapılan tazminat taleplerine karşı, kamu otoritesi tarafından düzenletilmesi zorunlu olan sorumluluk sigortasıdır.

yesilkartgorsel

Yeşil Kart Sigortası, araç sahiplerinin Yeşil Kart Sistemine dahil ülkelerde yapacakları seyahatler sırasında neden oldukları kazalar sonucunda verecekleri zararların tazmin edilmesini sağlayan zorunlu bir sigorta türüdür. Araçlar Yeşilkart Sigortası olmadan gümrükten çıkış yapamazlar.

Yeşil Kart Sigortası’nın fiyatları Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından belirlenir.

KANUNI OLARAK YAPILMASI ZORUNLU SIGORTALAR | Tekfen Sigorta