KURUMSAL

KURUMSAL

kurumsal-01-rsz

Kurumlarla ilgili faaliyetler ve faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerin sigortalanması farklı bir uzmanlık gerektirir. Bazen tek başına yangın sigortası veya sorumluluk sigortası yeterli olurken, bazen de birçok riski barındıran paket ürünler tercih edilmektedir.

Kurumsal Faaliyetlerin büyümesine paralel olarak riskler de çok büyüdüğünden, bu tür sigortalarda doğru ürünle, doğru bedellerle sigorta yapılması çok büyük önem taşımakta ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti alınması gerekmektedir.

kurumsal-02-rsz

İş dünyasının zorlu koşullarında, tüm çalışanlar gibi yöneticiler de hatalı kararlar verebilir ve verilen bu kararlar işletmenin mali boyutu büyük kayıplar yaşamasına neden olabilir. Günümüzde bu riski güvence altına alan özel sorumuluk sigortası ürünleri bulunmaktadır.
Tekfen Sigorta olarak, 35 yılı aşan süredir Tekfen ve birçok kurumun faaliyetleri için yapılan sigorta işlemlerinden elde ettiğimiz sayısız bilgi birikimi, tecrübe, geniş sigorta şirketi ağı, marka gücü ile risklerinizi masaya yatırıyor, sizi en üst düzeyde koruyacak, bütçenizle uyumlu, alternatifli sigorta çözümleri sunuyoruz.

kurumsal-03-rsz

Çalışanlarınıza yan hak olarak sunulacak sigorta ürünleri, hem çalışanlarınızın kendisini daha değerli hissetmesini sağlıyor hem de kurumunuzun prestijini arttırarak tercih edilir bir çalışma ortamına sahip olmanızı sağlıyor.
Çalışan sadakatini arttırmanın yanı sıra Vergi avantajı da elde edeceğiniz sigorta ürünleri için uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
Danışmanlık, teklif, poliçe, hasar takibi, yenileme ve satış sonrası destek gibi sigortacılıkla ilgili tüm işlemlerinizi,
Tekfen Sigorta eşliğinde kolayca ulaşın.

kurumsal-04-rsz

Kurumların ulaşım, operasyon ve lojistik işlemlerini yürüttüğü araçlar, operasyonlarının önemli bir parçası, hatta bazen kurumun ana faaliyetinin ta kendisi olabilmektedir. Bu nedenle kurum araçlarında karşılaşabilecek riskler sadece araçlara değil şirket operasyon ve faaliyetlerine de zarar veriyor olarak düşünülmelidir.
Kurumun araçları tek tek veya filo kapsamında sigortalanabilmektedir. Araçların kendisi sigortalanırken, üçüncü şahıslara verebileceği zararları karşılayan mali sorumluluk sigortaları da ihmail edilmemelidir.

kurumsal-06-rsz

Sorumluluk sigortaları ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar teminat altına alınabilmektedir.Gittikçe artan nufüs yoğunluğu ve değişen yaşam koşulları nedeniyle sorumluluk sigortaları gittikçe daha büyük bir önem kazanmakta ve bu branşta ürün yelpazesi genişlemektedir.

Ülkemizdeki bazı sorumluluk sigortaları isteğe bağlı yapılıyor olup, yasalar tarafından zorunlu kılınmamıştır. Bazıları
da kanuni olarak zorunlu hale getirilmiştir.

Bizim için önemli olan değer verdiğiniz her şeyin güvence altında olmasıdır.

kurumsal-04-rsz

Kurumların ulaşım, operasyon ve lojistik işlemlerini yürüttüğü araçlar, operasyonlarının önemli bir parçası, hatta bazen kurumun ana faaliyetinin ta kendisi olabilmektedir. Bu nedenle kurum araçlarında karşılaşabilecek riskler sadece araçlara değil şirket operasyon ve faaliyetlerine de zarar veriyor olarak düşünülmelidir.

Kurumun araçları tek tek veya filo kapsamında sigortalanabilmektedir.

kurumsal-05-rsz

Bir yerden diğer yere taşınan emtealar, taşınma sırasında karşılaşılabilecek risklere karşı Nakliyat Sigortaları ile güvence altına alınır. Sigorta tek bir sefere mahsus olarak veya belirli bir sözleşme süresini kapsayan birden çok sefere mahsus da yapılabilir.Yükün satıcısı veya alıcısı sıfatıyla veya taşınan emtea ile ilişkisi olan herhangi bir taraf Nakliyat Sigortası yaptırabilir.

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Ancak günümüzde ticari ilişkilerde sigorta güvencesi aranması finansal bir zorunluluğa dönüşmüştür.

KURUMSAL | Tekfen Sigorta