Dask Sigortası

Dask

Bu sigorta’ ya tabi binalara, öncelikle DASK Sigortası limitleri dahilinde teminat verilir, aşan kısım var ise, yangın poliçeleri ve paket sigortaların içinde bulunan deprem teminatı ile güvence  tamamlanır. Eğer bina DASK’  a tabi ise ve DASK poliçesi yapılmamış ise, hasar anında başka bir poliçe içindeki Bina Deprem teminatından faydalanamaz. Zorunlu Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, limiti ölçüsünde karşılar. Dask konusunda her türlü detaylı bilgi için yanınızdayız.

Dask Sigortası | Tekfen Sigorta